Statistikrapporter
Många kommuner och entreprenörer vill göra sig en bild av hur svåra vintrarna brukar vara och hur de varierar mellan åren, dels för att kunna planera och dels för att kunna jämföra kostnader. Problemet kan vara att det är svårt att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur ”svår” vintern är, eftersom de kan vara besvärliga på olika sätt, en vinter där yttemperaturen konstant pendlar kring nollan kan vara lika dyr och jobbig som en kall och snörik vinter.

Därför har MeteoGroup tagit fram en långtidsstatistikrapport som på ett enkelt vis visar hur vintrarna varierar. Utmaningen var att visa på olikheterna mellan vintrarna men samtidigt göra rapporten så pass enkel så att man kan ta till sig informationen. Därför valde vi att fokusera på ett fåtal parametrar som är tongivande när det kommer till vinterväghållning. Statistikrapporten kan man sedan jämföra med hur kostnaden för vinterväghållningen varierar. Detta är också ett sätt att visa att även snöfattiga vintrar kan vara kostsamma!

Exempel på statistikrapporten

  • I det övre diagrammet visar staplarna antalet dagar med snö per år medan den röda kurvan visar den totala snömängden per år.
  • I det undre diagrammet visar de blå staplarna antalet dagar då yttemperaturen gått från positiv till negativ, de gröna staplarna visar antalet dagar med frost och de röda staplarna visar antalet dagar med regn eller snöblandat regn i kombination med en yttemperatur under noll grader. Alla tre parametrarna är på årsbasis.