I Vinterhalka finns möjligheten att logga åtgärder i loggboken.

Utbildningar
MeteoGroup erbjuder utbildningar speciellt anpassade för vinterväghållare. Utbildningarna hålls av MeteoGroups meteorologer som arbetar mot vägbranschen och som därför har en hel del förståelse för hur ert arbete fungerar.

I utbildningarna ligger fokus på hur vädret påverkar yttemperatur och status på vägarna, samt olika typer av vinterväglag. I utbildningarna varvas teori med en hel del praktiska övningar. Övningarna sker ofta i grupp eftersom diskussionerna gör utbildningarna så mycket bättre.

De kunder som har haft utbildning hos oss är också de kunder som använder tjänsten mest och som även ringer till vakthavande meteorolog oftast. De kunder som har haft utbildningen är alltså de som får störst nytta av våra tjänster.