Med MeteoGroups övervakningstjänst har vakthavande meteorolog koll på vädret och väglaget i just ditt område.

MeteoGroups Övervakningstjänst
Under hösten 2013 tog MeteoGroup ett stort steg och startade upp MeteoGroups Övervakningstjänst. Övervakningstjänsten är MeteoGroups topptjänst till vinterväghållare och framtagen efter diskussioner med bl.a. NCC och Peab Drift och Underhåll.

I övervakningstjänsten ingår VinterHalka med Arkivtjänst samt en årlig utbildning. Utöver detta ingår en daglig vädergenomgång med vakthavande meteorolog där vädret för det kommande dygnet diskuteras. Under vädergenomgången kommer jourledaren överens med vakthavande meteorolog om vad som ska hållas koll på under natten och när nästa samtal ska ske. Vakthavande meteorolog övervakar observationer samt det senaste prognosmaterialet och ringer sedan till jourledaren efter överenskomna kriterier.

Med övervakningstjänsten ökar säkerheten och tryggheten och man har även möjlighet att minska antalet övertidstimmar.

Vem använder tjänsten?
Trafikverkets entreprenörer samt kommuner med höga krav på kvalitén på vinterväghållningen använder övervakningstjänsten. Men även mindre kommuner, där antalet jourledare är begränsat, har nytta av den. Med övervakningstjänsten kompletteras bemanningen eftersom vakthavande meteorolog håller koll på vädret. I och med detta lättar arbetsbördan för jourledarna som kan sova tryggare på natten och ställa klockan efter prognosen.

Väglagsrapportering och Insatsdelning
Efter önskemål från kunder att få hjälp med administrativa uppgifter finns möjlighet att få hjälp med väglagsrapportering till Trafikverket och insatsdelning, dvs. meddelande av åtgärd till era granndriftområden. Har ni något annat ni vill ha hjälp med? Tveka inte att höra av er!

Aktiv Meteorologkontakt
Om MeteoGroups Övervakningstjänst känns som en för avancerad tjänst kan man istället använda tjänsten Aktiv Meteorologkontakt. Med denna tjänst får ni ett samtal från vakthavande meteorolog då vädret avviker från prognosen och förändringen ger en försämring av väglaget. Detta kan vara avgörande då det plötsligt klarnar upp över er och det fryser på, eller då regnet övergår i snö eller ifall det börjar dyka upp snöbyar som från början inte var med i prognosen. Speciellt viktig är den här typen av larmtjänst ifall ni har en snäv bemanning i jourverksamheten, då larmet ger er en extra trygghet.