Försäkringsärenden
Väghållare, både entreprenörer och kommuner, har ofta en hel del försäkringsärenden. Det kan vara att någon halkat och brutit benet eller att det faktiskt skett en dödsolycka på grund av halt väglag. I sådana lägen är det viktigt att kunna titta tillbaka i ett bra underlag.

I VinterHalka finns det därför en Arkivtjänst tillgänglig. I Arkivtjänsten sparas historiska prognoser och observationer och man har även möjlighet att logga sina åtgärder i en loggbok. Vid ett försäkringsärende är det bara att välja det aktuella datumet och då får man ett bra underlag för att svara på frågorna:

Hur såg prognosen ut? Hur blev vädret i verkligheten? Vilken åtgärd vidtogs?

Ifall prognosen har slagit helt fel kommer ni ha ett underlag som säger att ni tog bästa möjliga beslut efter det ni hade att gå på då.

I Vinterhalka finns möjligheten att logga åtgärder i loggboken.

Statistikrapporter
I Arkivtjänsten har man möjlighet att dra ut statistikrapporter från valfri VViS-station under valfri tidsperiod. Dessa statistikrapporter kan användas för att få en bild av hur vädret varit under en längre tidsperiod, exempelvis för att se hur mycket snö som kommit under december månad.