Termisk mappning av ert vägnäts yttemperatur visar var de kritiska punkterna finns.

Ruttprognos
MeteoGroup har tagit fram en ny typ av vägväderprognos, en ruttprognos. Med Ruttprognosen kan man se hur prognosen för yttemperatur och vägstatus varierar i området. Eftersom väglaget och yttemperaturen varierar mycket även i ett mindre vägnät kompletterar Ruttprognosen de mer klassiska punkt- och regionsprognoserna.

Ruttprognosen grundar sig i två sammanhängande karteringar av vägnätet för att fånga hur de lokala förutsättningarna för vägen varierarar. I och med att mätningarna är sammanhängande får man en relation mellan alla mätpunkter och därmed fångar man information om den kallaste punkten utan att behöva ha en vägväderstation där. Detta gör det möjligt att i prognoserna även fånga de kritiska punkterna i vägnätet.

Termisk mappning
En av karteringarna är en termisk mappning, se bilden till höger, av ert vägnät. Den termiska mappningen visar vart ni har era kritiska punkter och den levereras till er i google-map format. Den termiska mappningen ger er en bra bild av ert vägnät och kan användas bl.a. när ni får ny personal, sprida information om hur vägnätet varierar eller som underlag ifall ni ska placera ut en vägväderstation.

Varför Ruttprognos?
Med Ruttprognosen har ni möjlighet att se när det första kritiska väglaget är prognostiserat och även hur väglaget kommer att variera i vägnätet. T.ex. kan Ruttprognosen användas för att se vart den första svarthalkan uppkommer eller hur utbredd frostutfällningen kommer att vara under natten.

Vid en jämförelse under en given natt kan upptäckas att Ruttprognosen och regionsprognosen visar olika starter för frostutfällningen och vid första anblick kan de upplevas som motsägelsefulla. Men kom då ihåg att regionsprognosen ska vara representativ och visa frost först när det är utbredd frostutfällning i vägnätet medan Ruttprognosen visar prognos för den första frostutfällningen och sedan hur den breder ut sig. I detta fall går man troligen ut och saltar två timmar tidigare än vad man hade gjort om man inte hade haft ruttprognosen och man har då en chans att fånga den första halkan.