Om VinterHalka
MeteoGroup har varit aktiva mot transportsektorn sedan starten 1986 och har utvecklat en vädertjänst skräddarsydd för väghållare.

Exempel på prognos i Vinterhalka.se

Prognos för yttemperatur och status på vägarna
I VinterHalka ligger fokus på att göra prognoser på det som är viktigt för väghållaren, så som prognos för yttemperatur och status på vägbanan. För att kunna göra detta används en specifik vägmodell som hela tiden utvecklas för att kunna leverera prognoser av högsta möjliga kvalité.

I ett vägnät förekommer ofta både vägar och broar och som den erfarne väghållaren vet skiljer sig ofta väglaget åt mellan broarna och de vanliga vägarna. Detta beror på att broar har en annan konstruktion, de har ingen kontakt med värmereservoaren och de är ofta placerade i väldigt öppna områden vilket leder till maximal avkylning av broarna. På grund av detta används även en bromodell för att göra prognoser för yttemperatur och status på broar i området. Detta för att göra så representativa prognoser som möjligt för vägnätet.

Presentation av prognoserna
När det kommer till vägvädertjänster handlar det inte bara om prognoskvalité utan även om hur prognosen presenteras.

Därför används färgkodningar och smarta funktioner flitigt i VinterHalka, allt för att väghållaren lättare och snabbare ska förstå väderläget.

Historisk data och Lokala prognoser
Vädret i sig är väldigt storskaligt och vädersystemen täcker ofta stora delar av landet. Trots detta kan man uppleva olika typer av väglag inom ett betydligt mindre område, yttemperaturen kan variera med flera grader på bara några hundra meter. Detta beror på att effekten av vädret påverkas av de lokala förutsättningarna. Ett område med stora skillnader i vegetation, höjder, typ av väg etc. kommer att ha stora variationer i väglaget. Därför har MeteoGroup satsat på en prognosteknik som gör det möjligt att leverera lokala prognoser med hög noggrannhet.

MeteoGroup använder historisk data i prognosmodellerna, historiken berättar hur de lokala förutsättningarna påverkar vädret just där.

Exempel: Om en väderstation är placerad på en punkt som är kallare än den omgivande miljön, då kommer statistiken säga att prognoserna är för varma. Genom att låta statistiken få tyngd i prognoserna finns möjlighet att göra en lokal prognos med hög kvalité även på den kritiska punkten.

Öka kvalitén på prognoserna i ert område
Genom att placera ut vägväderstationer i ert vägnät kommer kvalitén på era lokala prognoser att öka. Därför samarbetar MeteoGroup med Mowic som har tagit fram den mobila vägväderstationen TrackIce.

Klicka här för att läsa mer om TrackIce och samarbetet mellan MeteoGroup och Mowic.

Kundspecifika texter samt meteorologstöd dygnet runt
Som användare av VinterHalka har man tillgång till dagliga prognostexter skrivna av meteorolog. I texten tas enbart det som är relevant för användaren upp. Texterna som skrivs är alltså kundspecifika och därför får användaren fort en bra bild av väderläget utan att behöva bry sig om hur vädret ser ut i den andra delen av landet.

Som användare av VinterHalka har man även möjlighet att ringa till vakthavande meteorolog dygnet runt. Vakthavande meteorolog är insatt i väderläget och kan ge er en bra bild av hur vädret ser ut för tillfället.

MeteoGroups klassificerade radarbild där du kan se vilken typ av nederbörd som faller.

Klassad nederbördsradar – För att se vilken typ av nederbörd som faller.
MeteoGroup har förädlat den traditionella radarbilden och tagit fram en klassad nederbördsradar. I den klassade nederbördsradarn visas vilken typ av nederbörd som faller, om det är regn, snöblandat regn, snö, underkylt regn eller hagel. Information som är ovärderlig i ett läge där prognosen inte slår helt rätt eller när man ska ta beslut om åtgärd, t ex när bottengivan ska läggas eller när man ska kalla ut den första respektive sista plogrundan.