Ny minaturbild, länka till produktblad

TrackIce
MeteoGroups specialitet är att leverera lokala prognoser med hög noggrannhet och för att göra det används historisk data i prognosmodellerna, historiken berättar hur de lokala förutsättningarna påverkar vädret just där.

Exempel: Om en väderstation är placerad på en punkt som är kallare än den omgivande miljön, då kommer statistiken säga att prognoserna är för varma. Genom att låta statistiken få tyngd i prognoserna kommer vi kunna göra en bättre lokal prognos för den kallare punkten.

Mowic har tagit fram en mobil vägväderstation, TrackIce, som är betydligt enklare och billigare, men som fortfarande ger viktig information för en vinterväghållare
Vad behövs för att öka kvalitén på de lokala prognoserna?
Statistik gör det möjligt att höja kvalitén på de lokala prognoserna och därför använder MeteoGroup Trafikverkets VViS-stationer, WMO-stationer samt kunders egna vägväderstationer.

Då en fullskalig vägväderstation är väldigt dyr och dessutom behöver ha elanslutning har Mowic tagit fram en mobil vägväderstation, TrackIce, som är betydligt enklare och billigare, men som fortfarande ger viktig information för en vinterväghållare. Dessutom mäter TrackIce-stationerna de parametrar som är viktiga för att kunna göra en vägväderprognos med hög kvalité.

Samarbete med Mowic
MeteoGroup samarbetar med Mowic och kan därför ta in observationer från TrackIce-stationerna och publicera observationerna i bl.a. en kartvy tillsammans med Trafikverkets VViS-stationer. Efter ett års insamlande av data kan MeteoGroup även presentera en lokal prognos med hög kvalité.

Varför fler observationer?
Att placera ut en vägväderstation ger direkt resultat då jourledaren kan se vad som observeras på de kritiska punkterna direkt över webben och på så sätt slipper åka sin runda för att se hur det ser ut där. Efter ett års insamlande av data finns även möjligheten att med MeteoGroups speciella prognosteknik ta fram en lokal prognos med hög kvalité.

Varför lokala prognoser?
För att yttemperatur och status på vägarna varierar väldigt mycket! Avståndet spelar nästan ingen roll alls utan det är hur mycket vegetation, topografi, bebyggelse och konstruktion varierar som avgör hur väglaget kommer att variera i ert vägnät. Det blir ointressant att ha en traditionell väderprognos för t ex östra Svealand när man är intresserad av hur mycket frostutfällning man har eller när den första påfrysningen uppkommer i ens vägnät.

Bilden visar en termisk mappning av Fisksätra i Nacka kommun, här blir det väldigt tydligt hur mycket yttemperaturen faktiskt varierar.